คู่มือการใช้งาน เกี่ยวกับบริการ จองสิทธิ์ใช้งาน ติดตั้งโปรแกรม v9 ติดตั้งโปรแกรม v10
ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ
NEW GIN Conference v10
เข้าห้องประชุม v9
ส่วนจัดการผู้ใช้งาน v9
เข้าห้องประชุม v9
ส่วนจัดการผู้ใช้งาน v9

สนับสนุน พรก.eMeeting
รองรับการใช้งานสำหรับการประชุมทั่วไป ประชุมลับและประชุมลับในราชอาณาจักร

ใช้งานง่าย
ใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ต้องติดตั้งแอป

มาตรฐานความปลอดภัย
มั่นใจมากกว่าด้วยการพิสูจน์ตัวตนแบบ 2FA การรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและการเก็บข้อมูลทั้งหมดภายในประเทศ

  GIN Conference
เป็นไปตามแนวทาง พ.ร.ก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
และ มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
เป็นไปตาม มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
สอนการติดตั้งและใช้งาน
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งานระบบ v10
คู่มือการใช้งานยืนยันตัวตนแบบ 2FA
ขั้นตอนการใช้งานประชุมลับ
คำถามถามบ่อย (FAQ)
นโยบายการให้บริการ

Gin Conference v9
คู่มือการติดตั้ง v9
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
คู่มือการใช้งานสำหรับ Mobile

Gin Conference v10
คู่มือการใช้งานระบบ v10
ขั้นตอนการใช้งานประชุมลับ

ข้อมูลสนับสนุนการให้บริการ
นโยบายการให้บริการ
คำถามถามบ่อย
สื่อการสอน VDO


ข้อตกลงการใช้งาน

  • 02 612 6060
  • Contact@dga.or.th
  • www.dga.or.th
  • Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)